Dnes je 22. apríl. Hovorí vám niečo tento dátum?

  • 22apríl2021
  • Sisi Kurtákováhairstylist

Životné prostredie je spoločné, a nie je ľahostajné ani kaderníkom KEVIN.MURPHY

Vážnosť klimatických zmien, problematika životného prostredia, pôsobenie škodlivých a syntetických látok v prírode je čoraz viac na pretrase. V spoločnosti KEVIN.MURPHY si túto vážnosť plne uvedomujeme a používaním tejto kozmetiky prispievame k tomu, aby sme životné prostredie zbytočne nezaťažovali. Pridajte sa k nám a podporte myšlienku KM „naše eco-voľby.“

Recyklovateľné obaly

Balenia, ktoré používame sú vyrobené z odpadového plastu vyťaženého z oceánu. Tým prispievame k odstráneniu 260 ton oceánskeho odpadu ročne. Okrem toho využívame balenia, ktoré sú opäť recyklovateľné alebo podliehajú prirodzenému rozkladu. Všetky druhotné obaly sú z papiera alebo kartónu. Podstatne menej plastu spotrebujeme výrobou hranatých balení, ktoré pojmú väčší objem, s cieľom zabrať menej miesta v odpadoch.

Zdroje

Prírodné látky, ktoré využívame, sú z udržateľných a obnoviteľných zdrojov a taktiež sú získavané prirodzenými metódami. Pri pátraní po surovinách vo svete hľadal Kevin Murphy firmy, ktoré obrábajú pôdu v malom rozsahu, starajú sa o rastliny organickým spôsobom alebo používajú ekologické techniky, aby zaistil pre celú svoju radu produktov najvyššiu prírodnú kvalitu.

Myšlienka projektu

Spolupráca s Climate Reality Project, pod záštitou Ala Gora, zameranou na vzdelávanie verejnosti v oblasti vedy a dopadu zmien klímy nesie dôležitú myšlienku. Jej cieľom je vyhľadávať riešenia a zakoreniť ich do výchovy spoločnosti. V roku 2011 v Jakarte sa Kevin stal oficiálnym reprezentantom tohto projektu, kde bol zodpovedný za ďalšiu komunikáciu o kontrole klímy širokému spektru kaderníkov, stylistov a spotrebiteľov. Z každého predaného kusu prispieva spoločnosť KEVIN.MURPHY finančnou čiastkou na tento projekt.

Na zvieratách sa netestuje

People for Ethical Treatment of Animals (PETA), najväčšia svetová organizácia bojujúca za práva zvierat, hrdo delegovala KEVIN.MURPHY na zoznam nimi doporučených spoločností, ktoré netestujú na zvieratách.